Program brezplačnega energetskega svetovanja za občane – mreža ENSVET

Verjetno že vsi dobro poznamo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ki preko instrumentov ugodnega kreditiranja in nepovratnih sredstev, ozaveščanja javnosti in brezplačnega energetskega svetovanja za občane spodbuja naložbe fizičnih in pravnih oseb v varstvo okolja ali pa smo zanj vsaj slišali. Pa boste za sredstva tudi zaprosili in izboljšali vašo kakovost bivanja? Pri tem vam lahko tudi pomagamo.

 

PROGRAM ENSVET

Eko sklad koordinira in financira tudi program ENSVET, v okviru katerega deluje 70 usposobljenih in neodvisnih svetovalcev. Občani se tako lahko v 53 lokalnih občinskih pisarnah naročijo na individualno svetovanje o energetskih naložbah v stanovanjskih stavbah, svetovalci pa jim nudijo tudi pomoč pri izpolnjevanju vlog za Eko sklad.

Program nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.

NEODVISNI ENERGETSKI SVETOVALCI

V pisarnah mreže ENSVET, razpršenih po celi Sloveniji, delujejo usposobljeni neodvisni energetski svetovalci. Z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.

Osnovne informacije in podatke o mreži in svetovalnih pisarnah lahko pridobite tudi na brezplačni telefonski številka 080 1669.

LESENA OKNA ŠEMRL

S troslojnimi okni s toplotno prehodnostjo 0,7 W/m2K boste izboljšali bivalno ugodje in prihranili. Več o profilih lesenih oken Šemrl si oglejte tukaj.

 

Viri objave:

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/en-svet

https://akademija.finance.si/8855102

 

Komentarji za to objavo so zaprti.