lesena polkna in zračenje prostorov

Pomembnost zračenja prostorov

Moderno okno odlikujejo odlični okenski profili, kakovostna tesnila in odlična toplotno zaščitna zasteklitev. Pri starih oknih reže med okvirjem in krilom na eni in okvirjem ter zidom na drugi strani nikoli niso bile popolnoma zatesnjene. Zato je bilo pri oknih v preteklosti vedno prisotno neprestano kroženje zraka, ki je v nekem smislu istočasno pomenilo trajno zračenje prostorov.

Beri naprej
prezračevanje notranjih prostorov

Ali veste, kako pomembno je prezračevaje notranjih prostorov za vaše zdravje?

Ljudje kar precej svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, stik z zunanjim svetom pa v tem času ohranjamo prek oken. Skozi okna uživamo razgled na okolico, seveda pa tudi reguliramo prehod zraka, torej prezračujemo.

Pomembno je namreč vzdrževati primerno stanje v prostorih, v katerih se nahajamo, ki naj imajo primerno raven kisika, ustrezno temperaturo in stopnjo vlage.

Beri naprej