sofinanciranje_eu

Sofinanciranje sejma v Celovcu

Udeležili smo se sejma v Celovcu ( Avstrija )  –   KLAGENFURTER HERBSTMESSE 2021 , ki je potekal od 15/09 – 19/09 2021

Glavni namen sejma je bil predstavitev stavbnega pohištva na avstrijskem  trgu.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov

podjetji na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Beri naprej

Sofinanciranje evropske unije

Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo je podjetje Okna Šemrl  d.o.o uspešno pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna transformacija Okna Šemrl d.o.o.«. Namen operacije je spodbuditi rast in razvoj podjetja in odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih prodajnih in dobaviteljskih verigah, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podjetja, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest v podjetju. Pridobljena sredstva podjetju omogočajo modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo digitalnih poslovnih modelov, s katerimi bo dolgoročno okrepilo konkurenčni položaj na trgu.

Cilji projekta:

  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom
  • Povečanje stopnje digitalne pismenosti in dvig digitalnih kompetenc zaposlenih
  • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

Čas trajanja operacije: 10.12.2021 -30.09.2022

Skupna vrednost projekta: 166.668,00 EUR

Višina sofinanciranja: 100.000,00 EUR

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Naziv operacije: Digitalizacija prodajne poti in promocijskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Čas izvajanja: 04.09.2020 – 22.10.2020

Glavni namen/cilj operacije: Podjetje bo z izvedenim projektom, (ki vključuje aktivnost C), pridobilo konfigurator izdelkov, ki bo omogočil potencialnim tujim kupcem, da si po lastnih zamisli sestavijo izdelek, kar bo pripomoglo k hitrejši obdelavi naročil, večji prodaji in povečanju konkurenčnosti.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 9.999,00 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


SOFINANCIRANJE OPERACIJE : UNIKATNO OBLIKOVANA VHODNA VRATA IZ MASIVNEGA LESA FUTURA

www.eu-skladi.si