Eko sklad vam omogoča ugoden kredit za okolju prijazno menjavo oken

V kolikor bi želeli pridobiti Eko sklad kredit za menjavo oken in izolacijo, vam je na voljo Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19.

Zunanje stavbno pohištvo: Eko sklad kredit za izolacijo in okna

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, mednje pa spada tudi vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb.

Pogoji kreditiranja okoljskih naložb

Obrestna mera trimesečni EURIBOR +1,3 % Odplačilna doba največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba  lahko znaša največ 20 let. Višina kredita do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.
S pomočjo Eko sklada do kredita za okna.

Kateri stroški menjave oken štejejo v osnovo priznanih stroškov za odobren kredit Eko sklada?

Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca oziroma dobavitelja in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke. Zunanje stavbno pohištvo (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata ipd.) mora imeti toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/(m2K) in mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov, vgrajenih v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami javnega poziva. Obvezna je vgradnja centralnega sistema prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Za natančne informacije glede na vašo situacijo, se lahko za nasvet o možnosti kreditiranja obrnete na svetovalce Eko sklada: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna. Vir: Ekosklad ter Uradnilist RS.
Komentarji za to objavo so zaprti.