Subvencije za okna so povezane z določenimi pogoji, katerim morajo prosilci zadostiti, če želijo prejeti nepovratna finančna sredstva. Subvencije za okna so tudi ena izmed možnosti za finančno pomoč pri menjavi starih, dotrajanih oken z novejšimi in energetsko učinkovitejšimi okni. Pri tem je prvi pogoj, da je stavba, pri kateri želimo zamenjati okna, svoje gradbeno dovoljenje pridobila pred začetkom leta 2003. Poleg tega morajo biti nova, zamenjana okna lesena. Pri tem gre za ustrezanje določenim pogojem glede toplotne prehodnosti, hkrati pa so lesena okna narejena iz naravnega in okolju prijaznega materiala. Tudi pri proizvodnji tovrstnih oken ni veliko odpadkov, kar pomeni, da je proizvajanje lesenih oken najmanj obremenilno za samo naravo.

okna subvencije

Subvencije za okna – ekološka osveščenost

Subvencije za okna EUSubvencije za okna tako želijo ljudi spodbuditi k trajnostnim in ekološko osveščenim arhitekturnim rešitvam. Menjava starih oken za nova lesena pomeni prenavljati naše domove v skladu z nacionalno politiko glede izrabe obnovljivih naravnih virov in v skladu s trajnostno naravnano politiko celotne Evropske Unije.

Spremljajte naš blog v katerem vas obveščamo tudi o subvencijah!