lesena polkna in zračenje prostorov

Pomembnost zračenja prostorov

Moderno okno odlikujejo odlični okenski profili, kakovostna tesnila in odlična toplotno zaščitna zasteklitev. Pri starih oknih reže med okvirjem in krilom na eni in okvirjem ter zidom na drugi strani nikoli niso bile popolnoma zatesnjene. Zato je bilo pri oknih v preteklosti vedno prisotno neprestano kroženje zraka, ki je v nekem smislu istočasno pomenilo trajno zračenje prostorov.

Ker novejša okna odlično tesnijo, ob njih ni kroženja zraka. Zaradi visoko toplotno zaščitne zasteklitve (nizek koeficient Ug), obstaja majhna razlika med temperaturo prostora in temperaturo na notranji strani stekla. Tudi zaradi tega je kroženje zraka ob oknu minimalno in zračenja prostorov preko zaprtega okna ni.


Tudi najkvalitetnejše izolacijsko steklo se bo orosilo, če bo v prostoru preveč vlage. V vsakem gospodinjstvu nastane ob kuhanju, kopanju in sušenju perila veliko vodne pare. Tudi človek preko dihanja doprinese k tej vlagi (med osem urnim spanjem caa. 1 liter). Skupaj štiri člansko gospodinjstvo dnevno proizvede približno 10 litrov vode v obliki vodne pare.


Zaradi teh dodatnih količin vlage nastane v prostoru tolikšna relativna vlažnost, da lahko pride do kondenzacije. Zato se mora to odvečno vlago s pomočjo zračenja odstraniti. V nasprotnem sicer tvegamo, da bo vlaga v obliki plesni povzročila škodo na pohištvu ali stenah.

Panoramska lesena okna


Zato moramo nova okna, pri katerih zaradi dobrega tesnjenja ni naravnega zračenja, redno odpirati. Priporoča se prezračevanje 2x dnevno po 10-15 minut. Okna Mizarstva Šemrl imajo vgrajeno okovje, ki omogoča režno prezračevanje, s čimer se izognemo prevelikemu rosenju in posledično nastanku plesni.


Vir: https://www.dom-streha.si/blog/

Komentarji za to objavo so zaprti.