PONOVNI ZAGON POSLOVANJA PODJETJA ( COVID 19)

Opis projekta:

Smo družinsko podjetje s tradicijo od leta 1895 in sicer na obmejnem problemskem območju v občini Postojna, katerega je močno prizadela kriza COVID 19.

S projektom ponovnega zagona poslovanja v operaciji, ki sta jo sofinancirala Republika Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo uspeli ohraniti 95% vseh delovnih mest in posodobiti poslovanja z nabavo novih osnovnih sredstev.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost projekta znaša 205.558,32 eur.

Viri financiranja:

  • delno lastna sredstva
  • delno naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Cilji projekta:

  • ohranitev večine – nad 90% obstoječih delovnih mest vsaj za obdobje treh let, ki smo jih imeli pred pandemijo COVID 19
  • nabava sodobnih strojev  in orodja za izdelavo stavbnega pohištva
  • omogočanje bolj produktivnega dela delavcev z nabavo nove računalniške, programske in pisarniške opreme
Komentarji za to objavo so zaprti.