Subvencije za okna za večjo ekološko osveščenost

Subvencije za lesena okna so povezane z določenimi pogoji, katerim morajo prosilci zadostiti, če želijo prejeti nepovratna finančna sredstva. Subvencije za okna so tudi ena izmed možnosti za finančno pomoč pri menjavi starih, dotrajanih oken z novejšimi in energetsko učinkovitejšimi okni. Pri tem je prvi pogoj, da je stavba, pri kateri želimo zamenjati okna, svoje gradbeno dovoljenje pridobila pred začetkom leta 2003. Poleg tega morajo biti nova, zamenjana okna lesena. Pri tem gre za ustrezanje določenim pogojem glede toplotne prehodnosti, hkrati pa so lesena okna narejena iz naravnega in okolju prijaznega materiala. Tudi pri proizvodnji tovrstnih oken ni veliko odpadkov, kar pomeni, da je proizvajanje lesenih oken najmanj obremenilno za samo naravo.

Tovrstne subvencije želijo ljudi spodbuditi k trajnostnim in ekološko osveščenim arhitekturnim rešitvam. Menjava starih oken za nova lesena pomeni prenavljati naše domove v skladu z nacionalno politiko glede izrabe obnovljivih naravnih virov in v skladu s trajnostno naravnano politiko celotne Evropske Unije.

okna_subvencije

Trenutno so za fizične osebe na področju zunanjega stavbnega pohištva na voljo dva javna poziva:

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16; več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=105

In javni poziv 37SUB-OB16 za Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=105

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, pri nekaterih ukrepih, ki bodo izvedeni na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka pa višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, a je pri vsakem izmed ukrepov tudi nominalno omejena z najvišjim možnim zneskom spodbude.